Sundhed og ydelser

Det er Udlændingestyrelsen, der dækker alle udgifter til indkvartering, transport, undervisning og sundhedsydelser for asylansøgere. Asylansøgere må som udgangspunkt ikke arbejde, og de får udbetalt en ydelse hver 14. dag. Ydelsen varierer alt efter fase, om de bor i center med selvhushold, om de har børn, og om man anser dem for at samarbejde i deres egen sag.

En enlig i fase 3, som ikke skriver under på Medvirkenserklæring og bor i Center Sjælsmark vil modtage 0 kr. En familie med to børn, som er i fase 2 og bor i et opholdscenter med selvhushold, modtager i alt ca. 4.000 kr. hver 14. dag. En enlig i fase 1 som bor i Sandholm med kantine vil få 100 kr hver 14. dag. Blandt asylansøgere kaldes alle ydelser i daglig tale "pocket money", og man skal møde frem personligt for at få dem udleveret (i kontanter).

Beboerne skal ikke betale for husleje, el og varme (medmindre man har arbejde). Der udleveres en tøjpakke hvert halve år, og man kan ofte få et tv eller en cykel doneret fra naboer og frivillige. Man skal selv dække udgifter til fx frisør, telefon og transport. Transport til skole, praktik og møder med advokat bliver dog betalt. Man får udleveret en pakke med ting til personlig hygiejne hver måned.

I asylcentrene er der en lille sundhedsklinik, hvor man kan tale med en sygeplejerske, og en læge efter aftale. Adgangen til sundhedsydelser er begrænset til uopsættelig og smertelindrende behandling – dvs. at man ikke har ret til forebyggende og planlagt behandling, og der skal søges om kaution hos Udlændingestyrelsen til at dække behandlinger som operationer eller psykiaterbesøg. Nødvendig medicin bliver udleveret gratis. Børn har fuld adgang til sundhedsydelser, men stadig kun igennem klinikkerne i asylcentrene. Tandlægebesøg er også begrænset til smertelindring og nødvendig vedligeholdelse, og man har fx ikke ret til at få lavet et gebis eller en bro.