A-kasse og dagpenge

Hvem kan blive medlem af en A-kasse?

For at blive medlem af en A-kasse skal du have opholdstilladelse i Danmark og være mellem 18 og indtil 2 år fra pensionsalderen.

Både lønmodtagere, selvstændige, studerende og nyuddannede kan blive medlem af en A-kasse.

Det er gratis for studerende – også på IGU-uddannelsen – at være medlem af en A-kasse, og det giver samtidig en økonomisk fordel at melde sig ind allerede under studiet (se mere her).

Hvad kan du få i dagpenge?

Er du medlem af en A-kasse, kan du få dagpenge, hvis du mister dit arbejde, eller hvis du står uden arbejde efter gennemført uddannelse.

Dagpenge-ydelsen er noget højere end kontanthjælp. Den maksimale dagpengesats er 20.359 kr. pr. måned.

Du kan muligvis også få et tillæg oveni den højeste dagpengesats i de første 3 måneder, således at du i de første 3 måneder kan få op til kr. 24.199 pr. mdr. Læs om beskæftigelsestillæg.

Dagpengesatsen for nyuddannede er lavere og afhænger af om du er forsørger, og om du er under eller over 30 år.

I hvor lang tid kan du få dagpenge?

Du kan få dagpenge i 2 år. Nyuddannede dog kun i 1 år.

Hvor meget koster medlemskab af en A-kasse?

Prisen for medlemskab ligger på ca. 480-550 kr. pr. mdr. i 2024. Beløbet kan trækkes fra i skat.

Du kan se en oversigt med alle A-kasser her.

Betingelser for at få dagpenge:

• Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år

• Hvis du er nyledig, skal du opfylde et særligt indkomstkrav, som betyder at du inden for de sidste 3 år mindst skal have haft en total indkomst før skat på 263.232 kr (2024). Indkomst fra job med løntilskud eller andet offentligt tilskud kan ikke bruges til at opfylde indkomstkravet.

• Du skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcentret.

• Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige du skal kunne starte i et job med 1 dags varsel (det kan du, hvis du har opholdstilladelse).

Særlige regler for nyuddannede (dimittender):

For at kunne få dagpenge som nyuddannet, skal du opfylde følgende betingelser:

• Have gennemført en erhvervsrettet uddannelse af minimum 18 måneders varighed, herunder f.eks. en IGU-uddannelse.

• Have bopæl i Danmark umiddelbart før start på uddannelsen og igen senest 2 uger efter afslutning af uddannelsen.

• Opfylde et sprogkrav eller tilknytningskrav. Dimittender skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller danskprøve på tilsvarende eller højere niveau, eller opfylde et tilknytningskrav (arbejde i 600 timer inden for 12 mdr i løbet af de sidste 24 mdr.). Læs mere om sprogkravet.

For at kunne få disse særlige rettigheder i A-kassen som nyuddannet, er det vigtigt at man melder sig ind i en A-kasse senest 2 uger efter afslutning af uddannelsen.

Læs mere om A-kasse for nyuddannede.

Betydning for ansøgning om permanent ophold m.m.?

Dagpenge er ikke en social ydelse som kontanthjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, og dette har stor betydning, når man søger om permanent ophold, statsborgerskab eller familiesammenføring. Dagpengeperioder over 4 mdr. har dog betydning for statsborgerskab, læs mere her.

Har du spørgsmål?

Få personligt svar her (dansk / engelsk)