Inddragelse eller nægtet forlængelse af opholdstilladelse

I virkeligheden har flygtninge altid kun fået midlertidig, tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark, som så efter en årrække kan blive permanent, hvis man opfylder en række kriterier. Men i praksis er langt de fleste flygtninge blevet i Danmark, da man som udgangspunkt har forlænget deres opholdstilladelser – medmindre det viste sig, at de havde fået den under falske forudsætninger eller begik kriminalitet.

Dette blev der dog allerede gjort op med i 2015 under Helle Thornings regering, hvor man for det første satte opholdstilladelsernes varighed ned fra 5-7 år til 1-2 år, indførte en særlig, begrænset status for visse flygtninge fra Syrien, samt indførte en ny §19,1, som åbnede for at inddrage flygtninges opholdstilladelse selv efter ganske små forbedringer i deres hjemland. Det er denne paragraf, som har ført til, at 900 somaliske flygtninge har mistet deres danske opholdstilladelse i år – de fleste efter 4-5 års ophold i landet.

Risikoen for at få en udvisningsdom for kriminalitet er også blevet større de senere år, hvor dommerne skal udvise ved få måneders fængsel, og hvis der er tale om en flygtning, som stadig har beskyttelsesbehov, kan det ende med Tålt Ophold.

Paradigmeskiftet

Med den nye finanslovsaftale 2019 skiftede fokus fuldstændig fra integration til hjemrejse. Alle opholdstilladelser fik ordlyden "med henblik på midlertidigt ophold" og vil kun blive forlænget hvis der fortsat er nogenlunde samme risikoniveau i hjemlandet for den pågældende. Man vil ikke længere i samme grad se på tilknytning og integration, som man tidligere har taget hensyn til, når det handlede om inddragelse og forlængelse: arbejde, uddannelse, sprog, familie, opholdstid osv. Det er dog stadig muligt for alle at søge om permanent ophold, når og hvis man opfylder kravene – hvilket kan virke forvirrende.

Mange flere vil miste deres asylstatus i Danmark fremover – også selvom de er selvforsørgende og taler godt dansk.

Omvendt vil det ikke være muligt at sende alle ud efter kort tid, da mange konflikter, krige og diktaturer som regel er langvarige. Tænk fx på Afghanistan, hvor der har været krig så langt tilbage, nogen husker – og det bliver blot værre. Borgerkrigen i Sri Lanka varede i 30 år. I Irak og Libyen hersker der kaos. Iran og Eritrea er undertrykkende og voldelige diktaturer – og desværre ganske stabile. Mange vil derfor alligevel blive her så længe, at de kan opnå permanent ophold.

Forlængelse
Man skal ikke længere selv ansøge om forlængelse som flygtning, det sørger Udlændingestyrelsen for. Til gengæld kan man når som helst få brev om at man skal afgive oplysninger eller komme til samtale. BEMÆRK, at familiesammenførte og børn til en flygtning skal stadig selv ansøge om forlængelse!

Hvis man har asyl efter §7,1 eller §8,1 skal der stadig rigtigt meget til for at miste den. Men Udlændingestyrelsen vil muligvis på et tidspunkt vurdere, at man ikke længere er omfattet af §7,1, hvis situationen i fx Syrien ændrer sig (fx hvis der gives amnesti for at desertere fra militæret).

Inddragelse
Hvis man har asyl efter §7,3 (og i visse tilfælde efter §7,2) kan selv en mindre forbedring i forholdene i hjemlandet betyde, at opholdstilladelsen kan inddrages (og det gælder også for dem, der er blevet familiesammenført til den person). For §7,2 kommer det dog an på, hvorfor man har fået asyl.

Hvis myndighederne overvejer at inddrage ens opholdstilladelse, får man brev om det fra Udlændingestyrelsen, og bliver indkaldt til samtale. Det er vigtigt at udfylde det vedlagte skema om tilknytning omhyggeligt og forberede sig godt på den samtale, og fx opsøge Refugees Welcome eller Dansk Flygtningehjælp. Der kan være opstået et nyt asylmotiv, eller der kan være oplysninger som ikke kom frem under den oprindelige sag. Man kan anke afgørelsen til Flygtningenævnet, og her får man en gratis advokat til at repræsentere én.

Hvis man er i stor risiko for at miste sin opholdstilladelse som flygtning, kan man overveje, om der er andre muligheder for at blive: måske gennem familiesammenføring eller arbejdstilladelse. Der findes en ny adgang til opholdstilladelse, hvis man har haft fuldtidsjob det samme sted i over 2 år. Men man skal søge mens man stadig har ophold eller senest 7 dage efter endeligt afslag.

Bortfald
Reglerne for bortfald er også strammet. Det betyder, at man kun må opholde sig op til 6 måneder udenfor Danmark, uanset hvilken status man har, og hvor længe man har haft den. Det gælder dog ikke for dem, der har permanent ophold. Du kan ansøge om tilladelse til at blive længere tid væk fra Danmark på forhånd. Hvis du som flygtning rejser til dit hjemland inden du har fået permanent ophold og har opholdt dig 10 år lovligt i Danmark, kan du også miste din opholstilladelse.