Løsningskatalog: Alternativer til flugt og afvisning

Lemberg og Bendixen har samlet en lang række alternativer til den nuværende politiske kurs, som kun fokuserer på at afskrække flygtninge og eksportere ansvaret for dem væk fra Danmark og Europa.

DOWNLOAD KATALOGET SOM PDF (15 sider)

Indhold:

Et stop for asylsagsbehandling i Europa er en håbløs idé   
ALTERNATIVER:
    1. Forebyggelse af fordrivelse   
    2. Adgang til Europa   
    3. Fordeling, asylvurdering og rettigheder indenfor EU   
    4. Inklusion i samfundet   
Bilag og henvisninger 

Foto: Daniel Rosenthal, fra UNHCR-lejr i Sydsudan

Læs mere om forfatterne

Der er et stigende antal flygtninge og endnu flere internt fordrevne i verden. Mange af konflikterne har udsigt til at blive langvarige, og klimaforandringer og geopolitiske om­væltninger vil fremover skabe nye typer flugt. Desuden flytter flere og flere mennesker rundt i verden pga. jobs, uddannelse eller kærlighed, blandt andet hjulpet af de nye kommunikations og mobilitetsteknologier. Det skaber en øget indvandring i de rige, stabile lande som Danmark – men også en øget udvandring. Adgangen til at flytte sig betinges i stigende grad af folks nationale og socioøkonomiske status.

Samtidig bliver vi mere og mere optaget af den såkaldte ’integrationsdebat’ – hvordan bliver de nye til aktive borgere i vores samfund, og hvordan tackler vi nye, kulturelle forskelle i en mere blandet befolkning?

Ordet ’flygtningekrise’ bruges flittigt, men dækker blot over nogle pludselige udsving i et mere eller mindre konstant problem, som kræver langsigtede og holdbare løsninger. Det harmonerer dårligt med skiftende regeringers fokus på at høste stemmer på kort sigt, og derfor ser man mange ugennemtænkte og uhensigtsmæssige idéer i spil.

Der er åbenlyse problemer i dag med både asylsagsbehandling, integration og hjem­sendelse. Politisk er der dog også en interesse i at tale de negative ting op og ignorere de velfungerende elementer, samt de fremskridt og erfaringer, som gøres hele tiden.

Senest er et socialdemokratisk forslag om at lukke for asylsagsbehandlingen i Danmark og flytte den til Nordafrika blevet fremstillet som et nyt bud. Forslaget er dog ikke nyt, det er urealistisk, og det fjerner sig fra en helt basal humanisme, der af afgørende grunde har været anset som et fundament for flygtningepolitik i mange år. De europæiske epoker med forfølgelse af fordrevne minoriteter og slaveri burde have lært os, at tiltag med massive humanitære omkostninger må afvises.

Vi har påtaget os at beskrive nogle af de mange alternative tiltag, der rent faktisk alle­rede har været foreslået, brugt eller stadig eksisterer som muligheder. På forskellige måder har de potentiale til at forbedre dansk, europæisk og global flygtninge- og migrationspolitik.

Resultatet er et løsningskatalog med alternativer. Samlingen af forslag er ikke udtømmende, og de kan heller ikke nødvendigvis realiseres alle sammen. Det er dog ikke et spørgsmål om ’enten-eller’, men i højere grad om ’både-og’. De er blevet lanceret af en bred vifte af aktører fra flere politiske udgangspunker, og det afspejler at flugt, fordrivelse og migration er komplekse fænomener, som skal imødegås på mange niveauer og med et åbent sind.

Den politiske fantasi har stærkt brug for at blive frigjort fra det nuværende fokus på at afskrække migranter og folk på flugt, og eksportere ansvaret for dem væk fra Danmark og Europa. Katalogets forslag viser nogle af de mange humanistiske alternativer til dén kurs.

Du kan hente kataloget gratis.

Meld dig ind eller giv en donation,
så vi kan fortsætte arbejdet.

Støt / bliv medlem