Sagsbehandlingstider

Hvor lang tid der går med en asylsags behandling, er svært at svare på – det er meget forskelligt, både afhængigt af det generelle pres på systemet og den individuelle sag. Åbenbar Tilladelse og Åbenbart Grundløs er som regel afgjort efter 2-4 mdr, men skal sagen i Normal Procedure og gennem Flygtningenævnet kan den samlede ventetid komme op over et år. Asylskema og det første interview er som regel overstået efter en måned eller to, men der kan gå adskillige måneder frem til andet interview og op til et halvt år fra et afslag og til sagen kommer i Flygtningenævnet. Dublinsager kan også spænde fra en måned til et år, alt afhængigt af hvordan det pågældende land svarer på Danmarks henvendelser, og om der verserer lignende sager ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol. 

Netop nu er der mange måneders ventetid på at komme til første interview efter at der kom et meget stort antal ansøgere i efteråret. Udlændingestyrelsen har ansat flere og arbejder på at nedbringe ventetiden.

Den gennemsnitlige opholdstid i asylsystemet var i 2014 ca. 310 dage. Når man hører om mennesker, der har ventet i mange år i asylcentrene (helt op til 18 år), er der næsten altid tale om at sagen er endeligt afgjort, men den pågældende kan af forskellige grunde ikke sendes ud. 

Sagsbehandlingstiden for humanitære opholdstilladelser kan ofte tage et år eller mere, genoptagelsesanmodninger i Flygtningenævnet tager også typisk et år, og internationale klagesager kan tage flere år. I nogle af de nævnte typer sager har man lov at opholde sig i Danmark under sagens behandling (opsættende virkning), men ikke altid.

Familiesammenføringssager for flygtninge tager typisk 10-12 mdr. i øjeblikket.

Se Udlændingestyrelsens egne servicemål her (asylsager er dog ikke med).