Sagsbehandlingstider

Hvor lang tid der går med en asylsags behandling, er svært at svare på – det er meget forskelligt, både afhængigt af det generelle pres på systemet og den individuelle sag. Åbenbar Tilladelse og Åbenbart Grundløs er som regel afgjort efter 2-4 mdr, men skal sagen i Normal Procedure og gennem Flygtningenævnet kan den samlede ventetid nemt komme op over et år, og måske endda to år. Asylskema foregår som regel inden for den første måned, og det første interview efter 3-6 måneder, og så går der igen op til 6 måneder før man indkaldes til andet interview.

Hvis man får afslag hos Udlændingestyrelsen, hvilket langt de fleste gør i øjeblikket, går der ca. 10 måneder før den afgøres endeligt i Flygtningenævnet. Mange af de sager, der behandles i nævnet nu, er personer, som ankom i 2015. Udlændingestyrelsen har afgjort næsten alle sagerne fra 2015 nu, og forventer at afgøre de sidste sager fra 2016 inden årets udgang.

Dublinsager kan også spænde fra en måned til et år, alt afhængigt af hvordan det pågældende land svarer på Danmarks henvendelser, og om der verserer lignende sager ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

Den gennemsnitlige opholdstid i asylsystemet var i 2016 ca. 550 dage, men det dækker over et stort spænd. Når man hører om mennesker, der har ventet i mange år i asylcentrene (helt op til 18 år), er der næsten altid tale om at sagen er endeligt afgjort, men den pågældende kan af forskellige grunde ikke sendes ud. 

Sagsbehandlingstiden for humanitære opholdstilladelser er som regel et år eller mere, genoptagelsesanmodninger i Flygtningenævnet tager også typisk et år, og internationale klagesager kan tage flere år. I nogle af de nævnte typer sager har man lov at opholde sig i Danmark under sagens behandling (opsættende virkning), men ikke altid.

Familiesammenføringssager for flygtninge har været oppe på meget lange ventetider, op til 2 år, men for nye ansøgninger er der sat et mål på 12 mdr.

Læs Udlændingestyrelsens egne servicemål her (asylsager er dog ikke med).