Minoriteter og chikane i asylcentrene

Beboerne i de danske asylcentre er en broget skare, og der er mange sårbare personer imellem. Amnesty har dokumenteret, at blandt de nyankomne i 2008 var næsten halvdelen torturofre i forskellige grader. Personer, som er flygtet fra hinanden i hjemlandet, bliver sat dør om dør i de danske centre. Alt taget i betragtning er der forbavsende få overfald og sammenstød, men stadig for mange.

Kvinder er i undertal og føler sig meget utrygge i de store centre blandt hundredevis af mænd. Bare det at hente sin mad i en kantine med 300 andre kan være en overvindelse for en enlig kvinde. Voldtægter finder sted og bliver ikke altid anmeldt, fordi de fx begås af landsmænd, som truer offeret til tavshed. Centrene ligger ofte isoleret med lange, uoplyste veje om aftenen, og kvinderne er bange for at gå alene hjem. Læs mere i vores rapport "De ved ikke, hvor meget stress, vi har – kvinder i asylsystemet og integrationsproceduren".

Seksuelle minoriteter har det meget svært i et system, hvor man skal dele værelse med flere andre af samme køn – hvor passer en transkønnet eller en homoseksuel ind? De bliver ofte chikaneret af de andre beboere, og der har været episoder med voldtægt og overfald. Indkvarteringssystemet tager slet ikke hensyn til dem. Læs mere hos LGBT Asyl.

Kristne konvertitter fra muslimske lande kan også blive chikaneret og truet i de centre, hvor der er mange muslimske mænd. Der er som regel tale om iranere og afghanere. Generelt er der dog ikke spændinger mellem muslimer og kristne i centrene (fx eritreere og syrere).

Torturofre og psykisk syge udgør en ganske stor gruppe af asylansøgerne, og har i dén grad brug for særlig omsorg, men denne gruppe bliver heller ikke tilgodeset. Indtil for nyligt havde man en afdeling i Kongelunden, men denne er lukket nu. Personer med særlige omsorgsbehov bliver nu placeret i center Jelling, de afviste i omsorgsafdelingen i Kærshovedgård.

Selv i 2016, hvor der var 96 asylcentre med 17.200 indkvarterede, kan det undre, at man kun havde ét særligt center for kvinder (Kongelunden), og dette lukkede i 2017. I dag er der kun et lille afsnit for kvinder i center Jelling, alle andre risikerer at skulle dele gang og badeværelse med fremmede mænd. Mange flere kvinder ville foretrække at bo på et kvindecenter. Der er også et stort behov for flere omsorgspladser til syge og særligt sårbare mennesker, og det ville være oplagt og enkelt at oprette anneksboliger med få beboere uden for centrene, fx til LGBT-personer.


Fra kvindecentret i Kongelunden cirka 2013