Sagsbehandlingstider

Hvor lang tid der går med en asylsags behandling, er svært at svare på – det er meget forskelligt, både afhængigt af det generelle pres på systemet og den individuelle sag. Åbenbar Tilladelse og Åbenbart Grundløs kan blive afgjort efter 3-4 mdr, men skal sagen i Normal Procedure, kan ventetiden nemt komme op over et år, og hvis den skal gennem Flygtningenævnet går der yderligere 6-12 måneder. Asylskema udfyldes som regel inden for den første uge, og det første interview indenfor en måned, men så kan der gå mange måneder, før man indkaldes til andet interview.

Der kan være stor forskel i ventetiden og forløbet for to tilsyneladende ens sager, og undervejs får man meget begrænset information. I perioder med få ansøgninger kan der overraskende nok være lange ventetider, fordi personalet er blevet overflyttet til andre opgaver.

Dublinsager kan også spænde fra en måned til et år, alt afhængigt af hvordan det pågældende land svarer på Danmarks henvendelser, og om der verserer principielle sager ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

Den gennemsnitlige opholdstid i asylsystemet er som regel under 200 dage, men det dækker over et stort spænd. Når man hører om mennesker, der har ventet i mange år i asylcentrene (helt op til 20 år), er der næsten altid tale om at sagen er endeligt afgjort, men den pågældende kan af forskellige grunde ikke sendes ud. 

Sagsbehandlingstiden for humanitære opholdstilladelser er som regel over et år, genoptagelsesanmodninger i Flygtningenævnet tager også typisk et år, og internationale klagesager kan tage flere år. I nogle af de nævnte typer sager kan man få lov at opholde sig i Danmark under sagens behandling (opsættende virkning), men ikke altid.

Familiesammenføringssager for flygtninge tager som regel ca. 10 mdr.

Læs Udlændingestyrelsens egne servicemål her (asylsager er dog ikke med).