Hvor mange rejser hjem igen?

I 2014 rejste 162 flygtninge hjem igen, efter at de havde fået opholdstilladelse i Danmark – kaldet repatriering. Det sker typisk først efter mange år. I alt er 2.220 af de bosniske flygtninge rejst hjem igen. Man kan få økonomisk støtte og personlig vejledning hos Dansk Flygtningehjælp, hvis man ønsker at vende hjem. Grunden til at så relativt få vender tilbage må nok findes i en kombination af, at mange konflikter er langsigtede, og at flygtninge typisk etablerer sig her og efter en årrække føler sig halvt danske. Desuden vokser børnene op uden en stærk tilknytning til forældrenes hjemland.

En større andel af de afviste rejser frivilligt hjem – de fleste dog mere under pres end reelt frivilligt. I alt udrejste 491 afviste i 2016, heraf kun 15% med tvang. De seneste år har man også set en stigning i noget, der stort set aldrig skete tidligere: ansøgere, der trækker deres ansøgning tilbage inden de har fået svar, eller rejser kort efter at de har fået tildelt asyl. Det kan hænge sammen med at det er blevet sværere at få familiesammenføring, og stemningen omkring flygtninge er blevet mere negativ.

Flygtninge får nu kun opholdstilladelse 1 eller 2 år ad gangen. Det er også blevet næsten umuligt for flygtninge at opnå permanent ophold. Efter de seneste bølger af stramninger var det kun 385 flygtninge, der fik det i 2016, og de første 9 mdr. af 2017 er tallet helt nede på 126.