Hvor mange rejser hjem igen?

I 2014 rejste 162 flygtninge hjem igen, efter at de havde fået opholdstilladelse i Danmark – det sker typisk efter mange år. I alt er 2.220 af de bosniske flygtninge rejst hjem igen. Man kan få økonomisk støtte og personlig vejledning hos Dansk Flygtningehjælp, hvis man ønsker at vende hjem. Grunden til at så relativt få vender tilbage må nok findes i en kombination af, at mange konflikter er langsigtede, og at flygtninge typisk etablerer sig her og efter en årrække føler sig halvt danske. Desuden vokser børnene op uden en stærk tilknytning til forældrenes hjemland.