Rejsen til Danmark – ruter, risiko og beløb

Langt de fleste asylansøgere ankommer på egen hånd. De kaldes spontane asylansøgere, i modsætning til kvoteflygtninge (læs mere her om de forskellige former for flygtningestatus). Her kan du læse mere om, Hvor mange og hvorfra de kommer i øjeblikket.

For næsten alle de lande, som asylansøgere kommer fra, kræves der visum for at indrejse i Schengen-området. Det er meget vanskeligt at opnå, hvis man kommer fra et "asylproducerende" land. Desuden har mange asylansøgere slet ikke et pas, og kan ikke udrejse lovligt fra deres eget land. Siden 2002 har man ikke kunnet søge om asyl via en dansk ambassade. Danmark var tilbage i 1980erne et af de første lande, der fandt på at pålægge flyselskaberne store http://refugees.dk/umbraco#/content/content/edit/1681bøder, hvis de har taget en person om bord uden gyldigt pas og visum. Dette er for nyligt udvidet til tog- og færgeselskaber. Europa har således udliciteret sin grænsebevogtning til flyselskaberne. 

Den eneste adgang til Danmark er i praksis ofte illegal indrejse – enten med falske papirer eller helt uden. Det kræver næsten altid hjælp fra menneskesmuglere, som tager sig godt betalt. Det koster typisk 45.000 kr at komme hertil fra Eritrea, og op til 100.000 kr fra Syrien. Læs mere om at flygte ved hjælp af menneskesmugling her.

Menneskesmuglerne opererer i grupper og fragter personen et vist stykke af vejen, dernæst må man ofte selv finde en smugler, som kan tage sig af det næste stykke vej. Migranterne betragtes som varer, og bliver behandlet umenneskeligt. Familier bliver tit skilt ad under rejsen, mange mister deres opsparede penge og personlige papirer og ejendele, mange bliver udsat for vold og voldtægt undervejs. Et stort antal dør på vejen – de mest kendte dødsfald er drukneulykkerne på Middelhavet, men et ukendt antal omkommer også af sult, tørst og sygdomme i Sahara og Sinai-ørkenen, i øde bjergegne, containere, lastbiler og lagerhaller. 

Det er et paradoks, at man har en menneskeret til at søge om asyl (og de fleste af de ankomne får rent faktisk tildelt asyl), men man har ikke adgang til at gøre brug af denne ret uden at bryde loven og udsætte sig selv for yderligere livsfare. De få, der ankommer med et gyldigt pas og visum og derefter søger om asyl, vil ofte have ringere chance for at få asyl eftersom de har forladt hjemlandet lovligt, og visumet til Danmark betragtes som misbrug og kan udløse en karantæne for den, der inviterede personen til Danmark.

Hovedadgangsvejene til Europa er for tiden enten over Middelhavet – via Marokko til Spanien, via Libyen og Egypten til Italien, via Tyrkiet til Grækenland, eller over land fra Tyrkiet til Bulgarien. Desuden kommer et mindre antal fra Rusland, Armenien og Kina gennem Østeuropa. I foråret 2016 er vejen gennem Balkanlandene blevet lukket gradvist, og senere blev der indgået en voldsomt kritiseret aftale mellem EU og Tyrkiet om at returnere flygtninge fra Grækenland. Aftalen har fået over 50.000 til at strande i Grækenland, hvorfra de ikke kan rejse videre.

Antallet af druknede på Middelhavet var mindst 5.000 i 2016, og i 2017 er chancen for at overleve blevet endnu mindre: en ud af 49 mister livet på turen. Tallet kan meget vel være højere i virkeligheden, da alle druknede ikke registreres. 

En opgørelse fra IOM viser, at 363.348 flygtninge og migranter nåede over Middelhavet med livet i behold i 2016. De fleste kom til Italien (181.436) eller Grækenland (173.561). I 2017 er der foreløbig ankommet 140.000.

Mange asylansøgere i Danmark har været over et år undervejs, inden de ankommer til Danmark. Det er ret almindeligt at strande i nogle måneder, før man kan komme videre, enten i Tripoli, i Istanbul eller i Athen. En del af dem, der søger asyl her i landet, har ikke haft Danmark som deres mål, men er blevet taget i lufthavnen eller i toget på vej til Sverige, Norge eller Storbritannien. På grund af Dublin-aftalen er de så nødt til at blive her.