Hvor stor er chancen for at få asyl?

Anerkendelsesprocenten hos Udlændingestyrelsen (første instans) var i 2016 på 72%, for 2015 var den samlet på 85%. De høje tal afspejler, at stort set alle fra Syrien og Eritrea får asyl i hele Europa i øjeblikket, og at der kommer meget få grundløse ansøgninger til Danmark. Når Tyskland fx har en lavere anerkendelsesprocent, skyldes det, at mange serbere, albanere og kosovarer søger asyl i Tyskland men får afslag.

Sandsynligvis vil anerkendelsesprocenten falde meget i 2017, da andelen af syrere og eritreere har været mindre. I januar var den nede på 42%.

Flygtningenævnet (anden instans) omgjorde 19% af afslagene fra Udlændingenævnet i 2015, tallet for 2016 er endnu ikke offentliggjort.

Anerkendelsesprocenter i Danmark

Anerkendelsesprocenter i Danmark og EU 2015

Trods den høje anerkendelsesprocent de seneste år er det dog langt fra nemt at få asyl i Danmark, hvis man sammenligner med vores nabolande. Især for irakere og afghanere ligger Danmark meget lavere end EUs gennemsnit, herunder Tyskland og Sverige. På ét punkt er Danmark dog mere large end Sverige: vi tildeler generelt konventionsstatus til syrere, og det gør svenskerne ikke.

Afgørelser største nationaliteter, Danmark, Sverige, Tyskland. 3. kvartal 2015

Hvilken status får man?

Siden februar 2015 har der været 3 forskellige slags asylstatus: §7,1 (konventionsstatus, refererer til Flygtningekonventionen), §7,2 (beskyttelsesstatus, refererer til diverse andre menneskerettighedskonventioner og forbuddet mod tortur) samt den nye §7,3 (midlertidig beskyttelse mod generel risiko). En stigende andel har desværre fået tildelt den meget svage 7,3-status, som ikke giver adgang til at søge om familiesammenføring de første 3 år. Den stigende andel skyldes, at andelen af kvinder og uledsagede mindreårige fra Syrien var høj i slutningen af 2015, og det er typisk dem, der får den. Alle tre status er dog midlertidige, gives kun for 1-2 år ad gangen og kan inddrages igen.