Hvor stor er chancen for at få asyl?

Anerkendelsesprocenten hos Udlændingestyrelsen (første instans) er faldet i løbet af de første 5 mdr af 2017 til 35%. I 2016 lå den på 72%, og for 2015 var den helt oppe på 85%.

Tallene afspejler mere end noget andet, hvor ansøgerne kommer fra. Stort set alle fra Syrien og Eritrea får asyl i hele Europa, og der kommer meget få grundløse ansøgninger til Danmark. Andelen af asylansøgere fra Syrien og Eritrea er faldet, og derfor falder anerkendelsesprocenten også. Samtidig er det samlede antal faldet, så en relativt lille gruppe som de uledsagede fra Marokko påvirker gennemsnittet, når de får afslag.

Når fx Tyskland i perioder har haft en meget lavere anerkendelsesprocent end Danmark, skyldes det mest, at mange serbere, albanere og kosovarer har søgt asyl i Tyskland men fået afslag.

Flygtningenævnet (anden instans) omgjorde 20% af afslagene fra Udlændingestyrelsen i 2016.

Anerkendelsesprocenter i Danmark

Anerkendelsesprocenter i Danmark og EU 2016

Trods den høje anerkendelsesprocent de seneste år er det dog langt fra nemt at få asyl i Danmark, hvis man sammenligner med vores nabolande. Især for irakere og afghanere ligger Danmark meget lavere end EUs gennemsnit, herunder Tyskland og Sverige. På ét punkt er Danmark dog mere large end Sverige: vi tildeler generelt konventionsstatus til syrere, og det gør svenskerne ikke.

Afgørelser største nationaliteter: Danmark, Sverige, Tyskland. 2015 + 2016

Hvilken status får man?

Siden februar 2015 har der været 3 forskellige slags asylstatus: §7,1 (konventionsstatus, refererer til Flygtningekonventionen), §7,2 (beskyttelsesstatus, refererer til diverse andre menneskerettighedskonventioner og forbuddet mod tortur) samt den nye §7,3 (midlertidig beskyttelse mod generel risiko).

En stigende andel har desværre fået tildelt den meget svage 7,3-status, som ikke giver adgang til at søge om familiesammenføring de første 3 år. Den stigende andel skyldes sandsynligvis mest, at andelen af kvinder og uledsagede mindreårige fra Syrien var høj i slutningen af 2015, og det er typisk dem, der får den. Alle tre status er dog midlertidige, gives kun for 1-2 år ad gangen og kan inddrages igen.