Ganske særlige grunde og udsendelseshindringer

Der kan tildeles opholdstilladelse i helt særlige tilfælde efter Udlændingelovens § 9c stk 1. Det gælder børn med en særligt stærk tilknytning til Danmark (se Humanitært ophold, Familiesammenføring for flygtninge og Børn i asylsystemet), og det gælder desuden gamle forældre til herboende voksne, hvis de er syge og helt afhængige af de herboende.

Desuden indeholder Udlændingelovens § 9c stk 2 en mulighed for at få opholdstilladelse, hvis der er udsendelseshindringer for en afvist asylansøger. Dette forudsætter dog, at den afviste samarbejder aktivt omkring udrejsen, og at politiet har opgivet at gennemføre en udsendelse. Det betyder, at et meget lille antal får ophold pga. udsendelseshindringer. I 2014 var det kun i alt 34 personer, som fik ophold efter disse to bestemmelser, heraf kun 7 som udsendelseshindrede. I 2015 fik ingen ophold som udsendelseshindret, og kun 41 af ganske særlige grunde.

Læs mere om udsendelseshindringer i rapporten Asylcenter Limbo, og se Rigspolitiets status på udsendelser 2014.