Kort overblik over Udlændingelovens paragraffer

§ 7,1: Asyl, konventionsstatus
§ 7,2: Asyl, individuel beskyttelsesstatus
§ 7,3: Asyl, generel beskyttelsesstatus
§ 7,4: Sikkert tredjeland
§ 8: Kvoteflygtning
§ 9: Familiesammenføring
§ 9 b: Humanitær opholdstilladelse
§ 9 c, stk 1: Ophold efter ganske særlige grunde
§ 9 c, stk 2: Udsendelseshindringer
§ 9 c, stk 3: Uledsagede mindreårige uden familie i hjemlandet
§ 10, stk 1 nr 3: Udelukkelsesgrunde
§ 26: Tilknytning til Danmark
Permanent / tidsubegrænset ophold
Statsborgerskab