LOVGIVNING OG DEFINITIONER

Hvad er en asylansøger, en flygtning og en migrant?

En asylansøger er en person, der anmoder om beskyttelse som flygtning, men endnu ikke har fået sin sag vurderet. Man er flygtning, når en stat eller et internationalt organ har anerkendt, at man er flygtning – det kaldes også at få tildelt asyl. En afvist asylansøger har været i gennem proceduren, men har fået afslag.

En migrant har forladt sit land frivilligt, typisk for at arbejde, gifte sig eller studere. Men der er naturligvis mennesker, der har været tvunget til at forlade sit land, fx pga. sult, ekstrem fattigdom eller en naturkatastrofe, og alligevel ikke kan anerkendes som flygtninge. De falder uden for disse kategorier.